Kamis, 25 Mar 2021, 23:58 WIB

Apakah ada Ibadah Pengganti Untuk Shalat ?

Pertanyaan :

Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Kenapa sih umat Islam wajib shalat ? Apa ada pengganti untuk shalat ? Kewajiban yang lain seperti puasa kan ada penggantinya.

(Penanya: 03417382xxx)

Jawab :

Waalaikumsalam Wr. Wb.

Allah berfirman ”Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku” (QS. Ad-Dzariyat: 56). Ayat diatas merupakan dalil kewajiban ibadah kepada Allah, terutama berkaitan dengan shalat.

Tujuan asasi perintah shalat adalah lidzikrillah (mengingat Allah). Ibadah ini mempunyai hikmah yang sangat agung. Berbeda dengan ibadah lainnya, shalat disyariatkan oleh Allah secara khusus pada hamba-Nya (Nabi Muhammad SAW) dalam Isra’ Mi’raj. Shalat merupakan ibadah yang paling fundamental bagi seorang muslim dan juga satu-satunya ibadah yang sangat ditekankan pelaksanaannya karena selama masih bernafas, entah sakit atau sehat, ia tetap berkewajiban melaksanakannya.

Tidak ada ibadah pengganti untuk shalat. Yang ada adalah rukhshah (keringanan) dalam melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, ”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (QS. al-Baqarah: 286). Pertama kita diwajibkan shalat dengan berdiri. Jika tidak mampu maka boleh dengan duduk, jika tidak mampu, boleh dengan tidur miring. Jika tidak mampu maka boleh dengan tidur telentang. Jika tidak mampu maka boleh dengan isyarat. Jika tidak mampu maka boleh dengan hati (lihat Kasyifatus Syaja: 53).

Bagikan