Selasa, 09 Okt 2018, 04:35 WIB

Hukum Mengembalikan Barang Pinjaman Yang Pemiliknya Pergi

Pertanyaan :

Bagaimana hukumnya orang yang meminjam, kemudian orang yang memberi pinjaman pergi tanpa diketahui alamatnya ?

Jawab :

Hukumnya tafsil: Apabila mengetahui tempatnya maka wajib mengembalikannya. Apabila tidak mengetahui maka wajib dikembalikan pada ahli warisnya. Andai kata tidak punya ahli waris, maka diserahkan ke Baitul Mal.

Keterangan dari:

  • Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal. 159

وعبارته :

و لوعلم ان عليه ديوناوعنده اموال قراض وامانةعلم قدرها وجهل اربابها فإن توقعت معرفتها حفظت والا فلبيت المال ككل مال ابس من معرفة مالكه. (بغيت المسترشدين ص ١٥٩)   

Bagikan